PROJEKTY  POŽIARNEJ  OCHRANY

 

UNIKÁTNA POŽIARNA BEZPEČNOSŤ VAŠICH STAVIEB

Profi výstupy

Zaručujeme

 • Vyhotovenie projektu požiarnej ochrany, ktorého vypracovanie trvá v priemere 2 týždne.
  V prípade potreby Vás vieme uprednostniť a vyhotoviť projekt aj do 1 týždňa.
 • Priebežnú komunikáciu.
  Ponúka súčinnosť pre stavebného inžiniera alebo investora vstúpiť do procesu vypracovania projektu požiarnej ochrany.
 • Rýchlu odozvu.
  Zabezpečuje plynulosť celkovej projekcie stavby a zamedzuje sa časovým prieťahom.

ODBORNOSŤ

Máme vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti požiarnej bezpečnosti a stavebného smeru. Stále sa zdokonaľujeme a to najmä účasťou na národných a medzinárodných konferenciách v oblasti požiarnej prevencií.

PROFI VÝSTUPY

Venujeme sa výlučne projektovaniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb a aj preto Vám môžme ponúknuť vysokú odbornosť a prepracovanosť našich projektov. Profi výstupy a hľadanie unikátneho riešenia je našou najväčšou prioritou.

DODRŽANÉ TERMÍNY

Veľký dôraz kladieme na dodržiavanie dohodnutých termínov a našich vzájomných dohôd.

DOBRÚ SPOLUPRÁCU

Záleží nám na dobrých vzťahoch s Vami, ktoré budú založené na vzájomnej spokojnosti. Budeme sa snažiť, aby naša spolupráca vo Vás zanechala viac ako len dobre odvedenú prácu.

ROBÍME  PROJEKTY  POŽIARNEJ  OCHRANY  PRE  CELÉ  SLOVENSKO 
spolupracujeme už s mestami: - POPRAD - PREŠOV - KOŠICE - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - RUŽOMBEROK - ŽILINA - BRATISLAVA - MARTIN - DOLNÝ KUBÍN - BANSKÁ BYSTRICA - ZVOLEN - BREZNO - KEŽMAROK - LEVOČA 

Máme za sebou hodnotné referencie ako napríklad: Obchodné centrá v Michalovciach a Kežmarku, Výrobný závod ekologických palív v Banskej Bystrici, rôzne skladové a výrobné haly ale aj stovky rodinných domov...

Projektujú pre Vás

Ing.  Marek Lešundák

garant a projektant - špecialista požiarnej ochrany, konateľ firmy,  zákaznícka komunikácia.

Inžinier v odbore - požiarna a bezpečnostná technika + projekčno-stavebné vzdelanie.

Moje osvedčenia

Info o nás

_

Ako garant firmy sa už viac ako 8 rokov venujem požiarnej bezpečnosti
.  .  .

Pred tým som bol architektonicko-stavebným projektantom, čo je považované za dobrý profesijný základ. V súčasnosti sa už výlučne venujem samostatne so svojím tímom projektovaniu požiarnej bezpečnosti pod vlastnou firemnou značkou UNIKATUM. Svojej práci sa venujeme ako tím naplno. Budujeme spolu s Vami hodnoty, ktoré veríme, že sú viac ako len inžinierska činnosť. Zakladáme si na dobrej firemnej kultúre. Spolupracujeme s viacerými projekčnými ateliérmi a projektantmi, a tak isto radi privítame aj individuálneho klienta.

Ing. Jaroslava Fedurcová

projektantka - špecialistka požiarnej ochrany, zdravotechnika.

Inžinierka v odbore - technické zariadenie budov.

Osvedčenia


Ing. Jana Lešundáková

stavebná projektantka, projektový manažment, expedícia.

Inžinierka v odbore - technické zariadenie budov.

OsvedčeniaSlužba po našom

Máme stovky spokojných zákazníkov,
staňte sa jedným z nich aj Vy.

Ponúkame vyhotovenie projektov požiarnej ochrany

 • Projekt požiarnej ochrany (hovorový názov aj požiarny projekt) je dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti stavby a je potrebný ako súčasť projektovej dokumentácie stavby pre požadovaný stupeň stavebného konania (napr. pre: stavebné povolenie, územné rozhodnutie, zmeny stavieb, skutočnej realizácie).

 • Vyhotovuje sa na základe architektonicko-stavebného projektu. Vyhotovený projekt sa podáva na príslušné okresné alebo krajské riaditeľstvo za účelom vydania kladného stanoviska, ktoré je potrebné mať ku projektu pre stavebný úrad.

 • Musí sa vždy vypracovávať ako súčasť projektovej dokumentácie pre všetky stavby podľa legislatívnych predpisov § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Stavebný zákon v aktuálnom znení.
 • pre

  územné konanie | stavebné povolenie | realizáciu stavby | zmeny stavieb | skutočnú realizáciu

  na

  nevýrobné stavby | výrobné stavby | sklady | inžinierske stavby | líniové stavby | poľnohospodárske stavby | technologické zariadenia..

  ..napríklad

  Vyhotovujeme projekty požiarnej ochrany na: rodinné domy a chaty, nevýrobné stavby (napr.: bytové domy, hotely, penzióny, obchodné centrá, polyfunkčné a administratívne stavby, stavby škôl a občianskej vybavenosti, ...), výrobné stavby (napr.: stavby rôzneho výrobného priemyslu, výrobné linky, ...), sklady (napr. skladové a logistické haly, sklady rôzneho materiálu, ...).


  Rôzne druhy stavieb na ktoré sme vyhotovili požiarny projekt, okrem menších stavieb si môžete pozrieť v našich referenciách.
  Cenník našich služieb a platobné informácie si môžte pozrieť na našej stránke cenníku.

  ○  Postup ako s Vami pracujeme
     .    .    .  

  _Po Vašom zaslaní projektových podkladov preveríme, či máme všetky potrebné projektové podklady pre ocenenie a našu prácu.
  _Následne spoločne dohodneme cenu, špecifikácie a termín nášho odovzdania projektu.
  _Počas vypracovávania projektu konzultujeme s Vami naše riešenia a vyplývajúce požiadavky telefonicky s pripravenými podkladmi a výkresmi, ktoré Vám zasielame. Tento spôsob zabezpečuje väčšiu rýchlosť projektovania. Veľmi radi sa s Vami aj podľa potreby osobne stretneme na konzultáciách, poradách alebo obhliadke.
  _Po ujednotení a Vašom schválení riešenia dokončíme projekt požiarnej ochrany a doručíme ho priamo k Vám.

  ○  Základné princípy pri práci
     .    .    .  

  _Vždy preveríme rôzne možné variácie riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa projekčných právnych predpisov. Prípadne ponúkneme Vám úpravu alebo zmenu architektonicko-stavebného riešenia projektu, ak by to malo významnejší vplyv na bezpečnosť  a ekonomickosť projektovanej stavby.
  _Je samozrejmosťou, že náš vyhotovený projekt musí mať kladne vyjadrenie okresného alebo krajského riaditeľstva HaZZ. Prípadné pripomienky zapracujeme do projektu požiarnej ochrany. Za svojou prácou si stojíme a vieme si obhajovať naše riešenia projektov, prípadne konštruktívne spraviť kompromis.

  ○  Nadštandardné doplnkové služby
     .    .    .  

  _Zabezpečíme Vám aj vybavenie kladného stanoviska ku projektu požiarnej ochrany od príslušného okresného / krajského riaditeľstva HaZZ.
  _Po zrealizovaní projektovanej stavby v prípade potreby Vám aktualizujeme projekt, keďže si vaše projekty uchovávame v elektronickom archíve.
  _Vieme byť nápomocný taktiež s odbornými konzultáciami, keď sa už projektovaná stavba realizuje.
  _Poskytujeme aj odborné poradenstvo.

  Spolupracujte s nami

  Ponúkame stabilnú a spoľahlivú spoluprácu.

  0
  +
  projektov požiarnej ochrany
  0
  %
  nasadenie
  0
  hod /5 dní
  flexibilita

  |hore|

  |referencie|