PROJEKTY POŽIARNEJ OCHRANY

JEDNODUCHO, SPOĽAHLIVO, ODBORNE.

Hľadáte projektanta požiarnej ochrany?

Ponúkam vyhotovenie projektov požiarnej ochrany

 • Projekt požiarnej ochrany (hovorový názov aj požiarny projekt) je dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti stavby a je potrebný ako súčasť projektovej dokumentácie stavby pre požadovaný stupeň stavebného konania (napr. pre: stavebné povolenie, územné rozhodnutie, zmeny stavieb, skutočnej realizácie).

 • Vyhotovuje sa na základe architektonicko-stavebného projektu. Vyhotovený projekt sa podáva na príslušné okresné alebo krajské riaditeľstvo za účelom vydania kladného stanoviska, ktoré je potrebné mať ku projektu pre stavebný úrad.

 • Musí sa vždy vypracovávať ako súčasť projektovej dokumentácie pre všetky stavby podľa legislatívnych predpisov § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Stavebný zákon v aktuálnom znení.
 • pre

  územné konanie | stavebné povolenie | realizáciu stavby | zmeny stavieb | skutočnú realizáciu

  na

  nevýrobné stavby | výrobné stavby | sklady | inžinierske stavby | líniové stavby | poľnohospodárske stavby | technologické zariadenia..

  ..napríklad

  Vyhotovujem projekty požiarnej ochrany na: rodinné domy a chaty, nevýrobné stavby (napr.: bytové domy, hotely, penzióny, obchodné centrá, polyfunkčné a administratívne stavby, stavby škôl a občianskej vybavenosti, ...), výrobné stavby (napr.: stavby rôzneho výrobného priemyslu, výrobné linky, ...), sklady (napr. skladové a logistické haly, sklady rôzneho materiálu, ...).


  Rôzne druhy stavieb na ktoré som vyhotovil požiarny projekt, okrem menších stavieb si môžete pozrieť v mojich referenciách.
  Cenník mojich služieb a platobné informácie si môžte pozrieť na mojej stránke cenníku.

  Zaručujem

  • Vypracovanie projektu v priemere do 2 týždňov.
   V prípade potreby termín odovzdania si vieme dohodnúť aj skôr.
  • Priebežnú komunikáciu.
   Ponúka súčinnosť pre stavebného inžiniera alebo investora vstúpiť do procesu vypracovania projektu požiarnej ochrany.
  • Rýchlu odozvu.
   Zabezpečuje plynulosť celkovej projekcie stavby a zamedzuje sa časovým prieťahom.
  ROBÍM  PROJEKTY  POŽIARNEJ  OCHRANY  PRE  CELÉ  SLOVENSKO 
  Uprednostňujem elektronickú spoluprácu, ktorá je vzájomne pohodlnejšia a efektívnejšia

  ODBORNOSŤ

  Mám VŠ v oblasti požiarnej bezpečnosti. Zúčastňujem sa na konferenciách v oblasti požiarnej prevencií.

  KĽÚČOVÉ RIEŠENIA

  Kladiem si za úkol nájsť pre Váš projekt ten správny kľúč tak, aby bol vyriešený čo najpriaznivejšie.

  TERMÍNY

  Dôraz kladiem na dodržiavanie dohodnutých termínov a vzájomných dohôd.

  SPOLUPRÁCA

  Budem sa snažiť, aby moja práca vo Vás zanechala viac ako len dobre odvedenú prácu.

  Mám za sebou pestré referencie ako napríklad: Obchodné centrá, Bytové domy, Polyfunkčné objekty, Výrobný závod ekologických palív v Banskej Bystrici, rôzne skladové a výrobné haly ale aj stovky rodinných domov...

  Špecialista požiarnej ochrany

  Ing.  Marek Lešundák

  projektant - špecialista požiarnej ochrany

  Inžinier v odbore - požiarna a bezpečnostná technika + projekčno-stavebné vzdelanie.

  Moje osvedčenia
  osobnostný profil

  _

  Venujem sa požiarnej bezpečnosti už viac ako 8 rokov
  .  .  .

  Pred tým som bol stavebným projektantom, čo je považované za dobrý profesijný základ. V súčasnosti sa už výlučne venujem samostatne projektovaniu požiarnej bezpečnosti pod vlastnou firemnou značkou UNIKATUM. Svojej práci sa venujem naplno. Budujem spolu s Vami hodnoty, ktoré verím, že sú viac ako len inžinierska činnosť. Zakladám si na dobrej firemnej kultúre. Spolupracujem s viacerými projekčnými ateliérmi a projektantmi, a tak isto rád privítam aj individuálneho klienta.

  Spolupracujme spolu

  Ponúkam stabilnú a spoľahlivú spoluprácu.

  Mám stovky spokojných zákazníkov,
  staňte sa jedným z nich aj Vy.

  0
  +
  projektov požiarnej ochrany
  0
  %
  nasadenie
  0
  hod /5 dní
  flexibilita

  |hore|

  |referencie|