Referencie

Vybrané referencie našich projektov požiarnej ochrany

Rok 2019 a 2020 pridám čoskoro.


Rok 2018

 • prevádzková budova HS DaO - Trebišov
 • skladovo-predajná hala - Spišská Belá
 • VN rozvádzač a kiosková trafostanica - Kežmarok
 • skladová hala so showroom -Spišská Belá
 • detské centrum a jasle - Bratislava
 • polyfunkčná budova - Kráľovský Chlmec
 • prevádzka autoservisu a krajčírstva - Lendak
 • otvorené výstavné sklady - Kežmarok
 • bytový dom s parkovaním a polyfunkciou - Poprad
 • predajná hala - bazár so zázemím - S.B.
 • cirkevná materská škola - Streda nad Bodrogom
 • battle aréna - Poprad

Rok 2017

 • obchodné centrum - Michalovce
 • výrobný závod ekologických palív - Banská Bystrica
 • centrum excelentnosti DSA - Trebišov
 • obchodné centrum Mega - Spišská Nová Ves
 • bytový dom - Košice
 • obchodné centrum - Kežmarok
 • materské školy - Jarovnice, Matiašovce, Jurské
 • reštaurácia - Čečejovce
 • vila Iskra- Nový Smokovec
 • polyfunkčný objekt - Ždiar
 • predajňa Kraf - Spišská Belá
 • požiarna zbrojnica s obecným úradom - Stráne pod Tatrami
 • pneuservis - Veľká Lomnica
 • pastoračný dom - Hanušovce nad Topľou

Rok 2016

 • zdravotnícke zariadenie Pediatria - okr. Kežmarok
 • montované haly - Ostrov, Poloma
 • materské školy – Podhorany, Malá Tŕňa, Malý Slavkov
 • sklad dreva - Hozelec
 • autodielňa - Strážky
 • stolárska dielňa - Spišská Belá
 • bytové domy - Bystrany
 • sklad dreva - Výborná
 • obecná sála s javiskom - Malá Tŕňa
 • obecný úrad s javiskom – Malý Slavkov

Pár zaujímavých zo starších

 • sklad horľavých kvapalín - okr. Kežmarok
 • technologický sklad s čerpacou stanicou argónu Livonec - Spišská Belá
 • základná škola – Matejovce
 • stavebný úrad – Malá Franková
 • kultúrny dom a obecný úrad – Spišské Hanušovce
 • obchodné priestory – Veľká Lomnica

○  Postup ako s Vami pracujem
   .    .    .  

_Po Vašom zaslaní projektových podkladov preveríme, či máme všetky potrebné projektové podklady pre ocenenie a našu prácu.
_Následne spoločne dohodneme cenu, špecifikácie a termín nášho odovzdania projektu.
_Počas vypracovávania projektu konzultujeme s Vami naše riešenia a vyplývajúce požiadavky telefonicky s pripravenými podkladmi a výkresmi, ktoré Vám zasielame. Tento spôsob zabezpečuje väčšiu rýchlosť projektovania. Veľmi radi sa s Vami aj podľa potreby osobne stretneme na konzultáciách, poradách alebo obhliadke.
_Po ujednotení a Vašom schválení riešenia dokončíme projekt požiarnej ochrany a doručíme ho priamo k Vám.

○  Základné princípy pri práci
   .    .    .  

_Vždy preveríme rôzne možné variácie riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa projekčných právnych predpisov. Prípadne ponúkneme Vám úpravu alebo zmenu architektonicko-stavebného riešenia projektu, ak by to malo významnejší vplyv na bezpečnosť  a ekonomickosť projektovanej stavby.
_Je samozrejmosťou, že náš vyhotovený projekt musí mať kladne vyjadrenie okresného alebo krajského riaditeľstva HaZZ. Prípadné pripomienky zapracujeme do projektu požiarnej ochrany. Za svojou prácou si stojíme a vieme si obhajovať naše riešenia projektov, prípadne konštruktívne spraviť kompromis.

○  Nadštandardné doplnkové služby
   .    .    .  

_Zabezpečíme Vám aj vybavenie kladného stanoviska ku projektu požiarnej ochrany od príslušného okresného / krajského riaditeľstva HaZZ.
_Po zrealizovaní projektovanej stavby v prípade potreby Vám aktualizujeme projekt, keďže si vaše projekty uchovávame v elektronickom archíve.
_Vieme byť nápomocný taktiež s odbornými konzultáciami, keď sa už projektovaná stavba realizuje.
_Poskytujeme aj odborné poradenstvo.

|hore|

|cenník|