Cenník

Uvedené ceny sú vrátane DPH. 

Rodinné domy a chaty od 85 €

RD / chaty: 1 - 2 podlažné = 85 €
RD / chaty: 3 a viac podlažné = 120 €
- s prevádzkou do 40m2 = +50 €
- s prevádzkou nad 40m2 = +100 €
- s garážou s viac ako 2 miestami na státie = +50 €
- stiesnené pomery odstupových vzdialenosti = +50 €

Stavby na bývanie a ubytovanie od 350 €

Bytové budovy od 350 €
Penzióny od 450 €
Hotely od 700 €
Zateplenie bytových domov s nehorľavou tepelnou izoláciou od 150 €
Zateplenie bytových domov s horľavou tepelnou izoláciou od 200 €

Nevýrobné stavby od 250 €

Oceňujeme individuálne.

Výrobné stavby od 350 €

Oceňujeme individuálne.

Sklady od 250 €

Oceňujeme individuálne.

Ceny vybraných a ostatných projektov požiarnej ochrany oceňujeme nezáväzne a individuálne.

 • Pošlite nám projektové podklady a my Vám spätne oceníme vypracovanie projektu požiarnej ochrany. 
  Vstupná konzultácia a naše ocenenie projektu je nezáväzné a bezplatné.

 • Od čoho sa odvíja cena za projekt ?
 • Cena sa odvíja od viacerých parametrov:


 • druhu stavby,
 • jej veľkosti,
 • počtu požiarnych úsekov,
 • pomerov únikových ciest a evakuácie osôb,
 • pri skladoch od skladovaného materiálu a jeho množstva,
 • pri výrobných stavbách od charakteru prevádzky a výroby,
 • od stavu podkladovej dokumentácie a
 • od stanoveného času na odovzdanie projektu.

 • Čo je potrebné nahrať do prílohy ?
 • Do príloh nahrajte tieto potrebné projektové podklady:


 • technickú správu,
 • pôdorysy podlaží,
 • priečny a pozdĺžny rez stavby,
 • legendy miestnosti a materiálov,
 • situácia osadenia stavby s naznačenými prístupovými komunikáciami, susednými stavbami a prípadne hydrantmi,
 • fotky susedných stavieb.

 • Typy podporovaných formátov sú: najlepšie: DWG a DXF (autocad), PDF, PLN (archicad), JPG, JPEG, BMP, PNG, podklady môžte dať aj do komprimovaných súborov RAR, ZIP.

  Maximálna veľkosť príloh je: 20MB. Ak by Vaše prílohy mali viac, tak rozdeľte ich do ďalšieho e-mailu.

  Platobné informácie

 • Štandardne v našej cenovej ponuke pre Vás sú 5 pare projektu požiarnej ochrany.
 • Za každé ďalšie pare projektu navyše sa dopláca podľa rozsahu daného projektu.
  od 5 €
 • Neúčtujeme žiadne dopravné ani doručovacie poplatky navyše.
 • Neúčtujeme ani za zaslanie vyhotoveného projektu požiarnej ochrany v elektronickej verzií.
  0 €

  Čítať viac . . .

 • Za projekty požiarnej ochrany do sumy 700,- € v zásade prijímame zálohové platby v celej sume vopred.
 • -

  Pri vytvorenej aktívnej spolupráci medzi nami sa na platobných podmienkach dohadujeme individuálne.


 • Pri pripomienkach od okresného/krajského riaditeľstva HaZZ neúčtujeme žiadne poplatky za úpravu a aktualizáciu projektu požiarnej ochrany.
 • 0 €/hodina

  Projekt Vám v takom prípade upravíme prednostne v čo najkratšom čase. Za svojou prácou si stojíme a vieme si obhajovať naše riešenia projektov, prípadne konštruktívne spraviť kompromis.

  Cenník doplnkových služieb

 • Vybavenie súhlasného stanoviska okresného/krajského riaditeľstva HaZZ ku projektu požiarnej ochrany oceňujeme:
 • od 50 €

  Môže sa situácia komplikovať pri väčších stavbách, kde je zabezpečenie dobrého súladu ostatných odborných projektov s požiarnym projektom náročné. Preto sa cena rieši individuálne od náročnosti projektu.


 • Osobné obhliadky, odborné jednania a poradenské služby, ktoré nesúvisia so zákazkou vyhotovenia projektu požiarnej ochrany poskytujeme:
 • od 70 €/hodina

  Účtuje sa vždy každá začatá nová hodina. Pri obhliadke a jednaniach za každý kilometer berieme +0,5 €.

  |hore|

  |kontakt|